ΑΞΙΕΣ
Αξίες στη ζωή μας είναι αυτό στο οποίο δίνουμε την δική μας ενέργεια και προσοχή. Ο άνθρωπος είναι αυτό που είναι οι Αξίες του. Έτσι, όταν η αξία είναι ο εγωισμός μας, που σημαίνει μας ενδιαφέρει μόνον το δικό μας συμφέρον και δεν μας ενδιαφέρει ο υπόλοιπος κόσμος, τότε ο άνθρωπος είναι σκληρός και μπορεί να δράσει με σκληρότητα κάθε είδους.
Για να καθορίσουμε τις αξίες στη ζωή μας είναι καλά να δούμε, να ακούσουμε, να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι καλό για εμάς και για τους άλλους.
Η Ελλάδα, χώρα που έχει προσφέρει στον υπόλοιπο Δυτικό κόσμο τις ηθικές έννοιες που στηρίζουν τις κοινωνίες έχει στη δική της παράδοση αξίες που ταυτίζονται με τις αρετές.
Μια από τις πηγές των αρετών είναι η διδασκαλία του Σωκράτη μέσα από τα κείμενα των διαλόγων του Πλάτωνα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Πλάτωνα οι αρετές είναι τέσσερες:

ΣΟΦΙΑ, ΑΝΔΡΕΙΑ, ΣΟΦΡΩΣΥΝΗ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τι σημαίνει για μας και για την καθημερινότητα μας η κάθε μια και πως η ζωή μας μπορεί να είναι καλλίτερη αν εφαρμόζουμε στη σκέψη και στην πράξη αυτές τις αρετές;
ΣΟΦΙΑ:  η έννοια που βρίσκουμε σε λεξικά είναι: ορθοφροσύνη ως αποτέλεσμα βαθιάς γνώσης ή μεγάλης πείρας. Δηλαδή, η συμπεριφορά που απορρέει από γνώση που βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο όταν ο ίδιος συμπορεύεται με το νόμο της φύσης.
ΑΝΔΡΕΙΑ: Η κατάσταση της ψυχής που είναι ατάραχη από το φόβο. Η ανδρεία είναι η αρετή που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που στην καθημερινότητα του δεν θα φοβηθεί να υποστηρίξει την αλήθεια, δεν θα φοβηθεί να πει την αλήθεια ότι και να είναι το τίμημα που θεωρεί ότι θα πληρώσει. Ανδρεία δεν σημαίνει δεν γνωρίζω τον φόβο, σημαίνει τον αγνοώ και τον ξεπερνώ όταν υποστηρίζω το δίκαιο και το αληθινό,  σε καθημερινές και εξέχουσες καταστάσεις όπως όταν με πόλεμο απειλείται η χώρα μου.
ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ: < σως+φρήν=υγιής νους, η κοσμιότητα, η εφαρμογή της φρόνησης, ο τρόπος ζωής ως προς τη δίαιτα μας και ως προς τη συμπεριφορά μας στην κοινωνία. Βασική αρχή η μη βία, δηλαδή δεν καταστρέφω τίποτα που υπάρχει γύρω μου και δεν παίρνω από τη θέση του τίποτα, που δεν έχω εγώ τοποθετήσει.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: <δίκη<δέκομαι (=εγώ το δέχομαι) = το ορθόν, η τάξη, ο νόμος. Ο ανθρώπινος Νόμος αλλά και ο φυσικός Νόμος. Σύμφωνα με τον ορισμό του Πλάτωνα στην Πολιτεία:
« Τα οφειλόμενα εκάστω αποδιδόναι δίκαιον εστίν [331e].»
«Το να αποδίδεις στον καθένα αυτό που του οφείλεται, ή που του αρμόζει.» 
Η αρετή δεν είναι σεμνοτυφία. Σύμφωνα με τον Διογένη Λάερτιο, το να ζει κανείς ενάρετα σημαίνει να ακολουθεί την πορεία της φύσης , γιατί η ατομική μας ύπαρξη είναι τμήμα ολόκληρου του σύμπαντος . Γι αυτό μπορεί να ορισθεί ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου το να ζει σύμφωνα με τη φύση ή με άλλα λόγια σύμφωνα με τη δική του ανθρώπινη φύση καθώς επίσης το να ζει σε συμφωνία με τη βαθύτερη φύση του σύμπαντος. Το να ζει μια τέτοια ζωή ώστε να μην κάνει οτιδήποτε που απαγορεύεται από τον κοινό νόμο δηλαδή τον Ορθό Λόγο , ο οποίος διαπερνά όλα τα όντα. Και είναι αυτό το οποίο συνθέτει την αρετή του ευτυχισμένου ανθρώπου και κάνει τη ζωή του να κυλάει όμορφα , το να ενεργεί κατά τρόπο που συμβάλει στην εναρμόνιση του πνεύματος του με τη βούληση Εκείνου που κυβερνά το σύμπαν.
Όπως σωφροσύνη χωρίς φρόνηση δεν υπάρχει στην προσωπική ζωή, έτσι ούτε δικαιοσύνη χωρίς ανδρεία στην κοινωνική.
Συντάκτρια
Λένα Ντέρου