ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΑΝΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ»
Λ.Ε.Ω.  Ν.Α.Ι για Ελλάδα Νέων Αρχών.

Το όραμα

Τι σημαίνουν τα αρχικά Λ.Ε.Ω.  Ν.Α.Ι.

Σε ποιον απευθύνεται


Γιατί  Λ.Ε.Ω  Ν.Α.Ι.

Είναι προορισμένο να πετύχει

Σε τι Λ.Ε.Ω  Ν.Α.Ι.

Η Απόφαση

Η Δράση


Το κάλεσμα
Αναζητάμε    : Αξιόλογους, διακεκριμένους, ηθικούς και πρωτοπόρους πολίτες που θα
                      εμπνεύσουν, θα εκπαιδεύσουν, θα δημιουργήσουν,  θα  συντονίσουν,  θα
                      εκπροσωπήσουν τις ομάδες της γειτονιάς.