ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την ημερίδα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ 19 Οκτώβρη 2014


     Αγαπητοί μου καλημέρα σας.

     Στο ΛΕΩ ΝΑΙ προωθούμε δράσεις για την αφύπνιση των πολιτών και τον Εθελοντισμό. Με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και εθελοντών, στοχεύουμε να υποστηρίξουμε τον προσανατολισμό της Παιδείας όχι μόνον προς την επιμόρφωση αλλά και προς τη διαμόρφωση των χαρακτήρων των μαθητών και των πολιτών. Άνθρωποι  με ακέραιο, χαρούμενο  χαρακτήρα, που έχουν αίσθηση κοινωνικής ευθύνης είναι το θεμέλιο μιας υγιούς και ευτυχισμένης κοινωνίας .

   Το Σάββατο 18/10/2014 θα το αφιερώσουμε στην ανάλυση και συζήτηση ηθικών αρχών που μπορούν να εφαρμοστούν  σε όλους τους τομείς  της  Κοινωνίας. Την Κυριακή 19/10/2014 θα συζητηθούν θέματα που αφορούν το Εκπαιδευτικό Σύστημα, το ρόλο του Εκπαιδευτικού και τον Εθελοντισμό στα Εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων. Θα ακουστούν και θα καταγραφούν  θετικές  εφαρμόσιμες και εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές πρακτικές.

    Θα τεθούν ερωτήματα στους συμμετέχοντες όπως :

   1ο  ΠΑΝΕΛ
   1. Τι είναι Παιδεία- Τι Παιδεία θέλουμε;
   2. Τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από την παιδεία;
   3. Πως μπορούμε να συμπεριλάβουμε τους γονείς στην εκπαιδευτική διαδικασία;

   2ο ΠΑΝΕΛ
   4. Πως το θεσμικό πλαίσιο επηρεάζει την παιδεία; 
   5. Ποιες θεσμικές αλλαγές θα προτείναμε για να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα;
   6. Πως μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή μέσα από τις υπάρχουσες συνθήκες; 

   3ο ΠΑΝΕΛ
   7. Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού;
   8. Πώς αντιμετωπίζουμε την ενδοσχολική βία;
   9. Τι μπορούμε να κάνουμε για το πρόβλημα ασιτίας των μαθητών.καλύτερα το σύστημα;

   Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις 19/10 θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

   Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί ή όσοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα παιδείας και επιθυμούν να τοποθετηθούν για 5 λεπτά ως ομιλητές ή και όσοι θέλουν να πάρουν βεβαίωση συμμετοχής να κάνουν αίτηση στο παρακάτω email. leonai.despoina@gmail.com για να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.  Η είσοδος στο Μουσείο θα γίνει βάσει της λίστας συμμετοχής.

   Με εκτίμηση και πολλές ευχαριστίες,
   Η πρόεδρος του  ΛΕΩ ΝΑΙ για Ελλάδα Νέων Αρχών
   Δέσποινα Τριτοπούλου

Τηλ. : 2109232876, 2109424099, 6972449160, 6970233390,
e-mail:
sai@hol.gr
                       
leonai.despoina@gmail.com,
URL: http://leonai.gr, http://leonaigreece.wordpress.com
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ