ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ


   Με εκτίμηση και πολλές ευχαριστίες,
Η πρόεδρος του  ΛΕΩ ΝΑΙ για Ελλάδα Νέων Αρχών
Δέσποινα Τριτοπούλου
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ